Certyfikat ekologiczny


 

W zgodzie z naturą nasz ogród uprawniany był od samego początku. Potwierdzenie tego faktu posiadamy od roku 2001, od którego nasz ogród ma certyfikat gospodarstwa ekologicznego nadawany przez AgroBioTest.

 

Jest to instytucja certyfikująca uprawniona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do nadawania certyfikatów rolnictwa ekologicznego.

Posiadanie certyfikatu oznacza co roczną kontrolę inspektora i weryfikację stanu faktycznego w naszym Ogrodzie. W efekcie tej kontroli certyfikat jest przedłużany na kolejny rok. Posiadanie certyfikatu uprawnia nas do sprzedaży produktów na nim wskazanych jako produkty rolnitwa ekologicznego, które możemy oznaczać wspólnym dla całej Unii Europejskiej logotypem, który widziecie poniżej. To pozwala nam być wiarygodnym partnerem dla naszych klientów i organizacji z którymi współpracujemy.

 

Na stronie AgroBioTest znajdzie nasz aktualny certyfikat

(wpisz nazwisko "Gładysiak"): kliknij

 

 

A tak wygląda oficjalne oznaczenie produktów rolnictwa ekologicznego w całej Unii Europejskiej: