Idea


Maria Gładysiak przy cytrynowcu w Ziemi Świętej
Maria Gładysiak przy cytrynowcu w Ziemi Świętej

Ogród Biblijny to ogród dydaktyczny, ze specjalnie przygotowanym programem zajęć na temat roślinności opisanej w tej nasłynniejszej księdze świata. Rośliny jakie tam występują nie są przypadkowe i odgrywają w niej szczególną rolę. Słyszymy o nich z odczytywnaych podczas Eucharystii lekcji, a następnie w homiliach. Widzimy je w chrześcijańskiej sztuce, napotykamy na nie w kulturze otaczającej nas na codzień.

 

Dzięki naszemu Ogrodowi Biblijenym będziecie mogli poznać ich historię i sens obecności w konkretnym fragmencie Pisma Świętego. Wiele z nich zobaczycie także u nas na własne oczy.

Ziemia Święta i jej roślinność