Prowadząca


Maria Gładysiak
Maria Gładysiak

Maria GŁADYSIAK - inżynier ogrodnictwa  oraz magister teologii, od wielu lat nauczająca katechezy w poznańskich szkołach i przedszkolach, członek Dzieła Biblijnego im. bł. Jana Pawła II. Ma również wyższe wykształcenie w obszarze technologii żywności. Ogród Biblijny to jej pomysł, który konsekwentnie wciela w życie.